puces

Les espècies més importants de puces són: la puça de l’home (Pulex irritants), la puça del gat (Ctenocephalides felis), la puça del gos (C. canis) i la puça de les aus (Ceratophillus) que ataquen els éssers humans i els animals domèstics en general. La puça de la rata (Xenopsylla cheopis) és una espècie perillosa per a l’home ja que és agent transmissor de la pesta bubònica, una malaltia molt temuda a l’edat mitjana.

Les puces crien a prop dels seus hostes: a la pols, a les escombraries, les esquerdes del terra, les catifes, les paret d’atovó, etc. Són agents transmissors de la peste, el tifus murí i la teniasi.

Pertanyen a l’ordre dels sifonàpters; el seu exoesquelet, resistent i quitinós, prim i allargat, els confereix una extraordinària resistència i agilitat, i poden arribar a saltar fins a 30 cm. De les 50-60 espècies de puces europees que hi ha, la meitat poden afectar a l’home, malgrat que només una pot ser perillosa, P. irritans que es reprodueix exclusivament amb sang humana.

Aquests insectes petits (1-8 mm de longitud), tenen un cos dur i sense ales, comprimit lateralment, generalment de color terrós, amb unes peces bucals adaptades per a xuclar la sang del seu hoste que constitueix el seu aliment.

Les potes posteriors estan molt desenvolupades i els serveixen per a saltar i traslladar-se quan no són paràsits d’un animal. Els ous de les puces són plans, ovals i de color blanc grisós (0,25 mm de longitud) i poden trobar-se al terra o en l’hoste, rarament agafats als cabells, com és el cas dels polls. Eclosionen al cap de 10 dies i les larves no són paràsits; s’alimenten de detritus, fins i tot les puces adultes, tenen forma de cuc amb alguns cabells, no hi veuen i estan proveïdes d’aparell mastegador.

Malgrat que són ectoparàsits de mamífers i aus, no tenen cap relació de dependència amb el seu hoste, a diferència dels polls, sinó que poden canviar o abandonar-lo, temporalment, per tornar a parasitar-lo en funció de les seves necessitats, encara que poden passar llargues temporades sense alimentar-se’n. Les seves picades són força irritants, produeixen un envermelliment de la zona afectada i molta picor; però el més important és que, a través d’aquestes picades, poden encomanar malalties. Les puces paràsites de la rata de teulada o de vaixell són agents vectors de la pesta bubònica.

Característiques generals

  • Són ectoparàsits de mamífers i aus.
  • Hi ha 1400 espècies arreu del món, 50 a Espanya.
  • Tenen el cos aplanat lateralment.
  • Les potes posteriors estan molt desenvolupades, adaptades per a saltar.
  • La boca està adaptada per a picar i xuclar.
  • Són insectes molt modificats per a les exigències de la seva vida paràsita, però les seves larves s’assemblen a les de la mosca.
  • Les larves no són paràsites: s’alimenten de detritus.

Cicle biològic

La puça femella pot pondre cents d’ous sobre l’hoste que parasita (pot canviar d’hoste amb facilitat). Aquests ous no queden fixos, sinó que cauen als llocs on hi viuen (nius, gosseres, llits, etc.).

Transcorregudes 1 o 2 setmanes, eclosionen i surten les larves vermiformes amb pèls, cegues i amb un aparell bucal mastegador: s’alimenten de detri­tus de l’hoste i de les pròpies puces adultes en els quals es troba la sang sense digerir.

Després de 2 o 3 setmanes, la larva teixeix un capoll sedós de forma esfèrica que a través d’una muda es transforma en pupa.

L’estat de pupa té una durada indeterminada, segons les espècies. Cal un estímul mecànica extern per tal que la pupa s’activi i trenqui el capoll. Normalment, són les passes d’algun animal que posteriorment parasitarà.

Contacte


C/. Sant Jeroni, 45-47 baixos, 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

hitrasa@hitrasa.com
93 474 21 54