Mosques

Pertanyen a l’ordre dels dípters, família Musciadae. Es distribueixen per diferents hàbits urbans: en habitatges, jardins i camp obert, estables i altres construccions d’animals domèstics o l’escorxador. També es desenvolupen a llocs oberts, abocadors, claveguerams, llocs d’acampada, etc. Segons l’OMS, les mosques poden ser transmissores de gèrmens de diferents malalties, transmeses indirectament (en general) a l’home i als animals (disenteria, tifus, còlera, salmonel.losi).

En aquest grup s’inclouen diferents gèneres i espècies de mosques, destacant per a la seva familiaritat la mosca domèstica (Musca do­mestica) o la del vinagre (Drosophila spp.), la mosca de la carn (Sarcophaga carnaria), la mosca domèstica menor (Fannia canicularis) i la mosca dels estables (Stomoxys calcitrans).

L’impacte sanitari de la transmissió directa (per picada) de malalties a l’home, és reduït: es circumscriu a altres espècies. Tanmateix, tenen un paper important en la contaminació biològica dels aliments i, en conseqüència, en els problemes de salut pública derivats, especialment pel que fa a la mosca domèstica.

El cicle biològic s’inicia amb la posta d’ous a començaments de la primavera, generalment sobre matèria en descomposició, residus, etc., que constitueix l’hàbitat reproductiu natural. Ponen cents d’ous (150-200 la mosca domèstica); les larves es desenvolupen de forma ràpida, i la fase pupal normalment té lloc normalment enterrada dins dels residus. El creixement és molt ràpid, generalment en 1 any poden generar-se a partir de cada femella cinc generacions.

Característiques generals

 • Dípters del subordre Cyclorrhapha.
 • Inclou 16 famílies, però d’interès sanitari de 3 gèneres. mosca, stomoxys i glossina.
 • Cos dividit en:
  • Cap: 2 ulls composts i diversos de simples. Antenes curtes.
  • Tòrax:
   • 3 parells de potes.
   • 1 parell d’ales.
   • 1 parell de balancins.
  • Abdomen: 4-9 segments.
 • Metamorfosi complerta.

Cicle evolutiu

 • La femella diposita els ous, que són allargats i blanquinosos, en femers, abocadors o en restes orgàniques (mosca domèstica, 2.000 en 30 dies).
 • Les larves tenen formes variades i s’alimenten de restes orgàniques; en un plaç variable, segons les condicions ambientals, es fan pupes, embolicades en una membrana quitinosa.
 • L’imago trenca l’embolcall i surt amb la mida ja definida.

Malalties que transmeten

 • Transmissió passiva:
  • Virus (polio).
  • Bactèries (salmonella, etc.).
  • Paràsits (ous i quists d’helmints).
  • Fongs.
 • Vectors actius:
  • Stomoxys calcitrans (estables): tripanosomiasi, carbunc.
  • Glossina: Tripanosomiasis africana.
  • Miasi: invasió d’un teixit animal per larves

Contacte


C/. Sant Jeroni, 45-47 baixos, 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

hitrasa@hitrasa.com
93 474 21 54