Els escarabats

Els escarabats pertanyen al grup dels dictiòpters blatoideos que es caracteritzen per ser insectes essencialment terrestres, de dimensions mitjanes o grans que viuen predominantment en les regions tropicals i subtropicals Són insectes essencialment terrestres, grans caminadors que gairebé no volen, i molts tenen les ales reduïdes o absents, principalment les femelles. Totes les potes són iguals amb coses llargues i tarsos fets de cinc artells. Tenen antenes llargues i filiformes amb nombrosos artells. L’aparell bucal és mastegador. Les ales anteriors són més estretes i endurides que les posteriors. A les nimfes hi ha rudiments alars. AL final del cos presenten cèrcols curts i pluriarticulats.

A les nostres latituds existeixen tres espècies importants d’escarabats en el medi urbà:

Escarabat alemany (Blattella germanica)

 • Longitud de l’adult: 15-20 mm
 • Característiques: Dues línies fosques en el pronot.
 • Desenvolupament: Unes 6 setmanes ( 40 dies a 30 ºC ) de 5 a 7 mudes.
 • Durada de la vida de l’adult:
  • 128 dies en mascles
  • 153 dies en femelles
 • Ooteca:
  • Es produeix 2-4 dies després de la còpula.
  • La porta la femella fins el moment de la desclosa. (la porta uns 10 dies (6-16)).
  • Poc abans de la desclosa la fiquen dins d’esquerdes o ranures.
  • Nombre d’ooteques 7 (4-8).
  • Nombre d’ous per ooteca: 37 (35-40).
 • És l’escarabat amb un major potencial reproductiu (atenció amb les resistències als insecticides).
 • Temperatura òptima: 33 °C
 • Hàbits nocturns.
 • Amb una gran capacitat per a trepar.
 • Mascles i femelles alats però no posseeixen capacitat de vol.
 • S’amaguen en esquerdes fosques durant el dia.
 • Motius en cas de veure’s de dia:
 • La densitat és molt alta i els llocs de refugi estan plens.
 • Existeix poc aliment o humitat, població sota tensió.
 • Es troben en àrees properes a humitat i menjar.
 • Prefereixen al fusta que el metall o les superfícies llises, però també es troben a aquestes darrera (quan les concentracions són molt altes).
 • Són molt mòbils, es desplacen per canonades d’un lloc a l’altre.Poden desplaçar-se per efecte d’una aplicació.
 • Són omnívors. prefereixen els aliments fermentats o residus de beguda (cervesa, etc.)
 • Els adults sense menjar poden viure més d’un més, sense menjar ni aigua només dues setmanes.
 • Les nimfes sense aliment moren al cap de 10 dies.

Escarabat oriental (Blatta orientalis)

 • Longitud de l’adult: 35 mm
 • Característiques:
  • Les femelles tenen ales rudimentàries.
  • Els mascles amb ales que recobreixen dos terços de l’abdomen
 • Desenvolupament: 1 any   (presenten estacionalitat) (100 dies a 30°C). 8 mudes (7-10).
 • Ooteca:
  • La porta la femella unes 30 hores.
  • Mida: 10×5 mm.
  • Nombre d’ooteques : 5-10.
  • Nombre d’ous per ooteca: 18.
  • Temps d’incubació de l’ooteca: 44 dies (30-35°C)
 • Temperatura òptima: 20-29 °C, no poden volar.
 • Tenen poca capacitat per trepar.
 • Necessiten molta humitat. Es desplacen amb facilitat pel clavegueram.
 • Sense aliment viuen un mes. Sense aliment ni beguda dues setmanes.

Escarabat americà (Periplaneta americana)

 • Longitud de l’adult: 28-50 mm
 • Desenvolupament: – A 30 ºC 120 dies, en condicions desfavorables fins 4 anys. 8 mudes (7-10).
 • Temps de vida de l’adult: 14 – 15 mesos.
 • Ooteca :
  • Mida : 8×5 mm
  • La deposita un día després de formar-la.
  • Número de ootecas : 30 ( 10 – 84 ).
  • Número d’ous por ooteca : 15 ( 6 – 28 ).
  • Temps d’incubació de la ooteca : 50 – 55 deas.
 • Temperatura óptima : 33 °C, hábitat calent i humit.
 • Poseeix capacitat de trepar y es desplaça amb facilitat per el clavagueram.
 • S’alimenta d’aliments descompostos, volen poc, planejen.
 • Els adults viuen de dos a tres mesos sense aliment i un mes sense aigua ni aliment.

Contacte


C/. Sant Jeroni, 45-47 baixos, 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

hitrasa@hitrasa.com
93 474 21 54