Presentació

HITRASA, Higienització i tractaments sanitaris, S.A.L., és una empresa especialitzada en tractaments de desratització, desinsectació i desinfecció.


Contacte

HITRASA
C/ Sant Jeroni, 45-47 bajos
08940 Cornellà (Barcelona)

Tel./Fax: 93.474.21.54

e-mail: hitrasa@hitrasa.com

 


Control integrat de plagues

comp

Control integrat de plagues

El control integrat de plagues consta d’un seguit d’ accions a realitzar per tal d’evitar el desenvolupament d’una plaga.

Control físic: És l’ordenació del medi que ens envolta a fi d’evitar l’entrada o el desenvolupament d’individus.

Millores a les construccions.

 • Acabats hermètics de parets, sostres, portes i finestres, etc.
 • Protecció de conductes de ventilació i eliminació d’aigües.
 • Canalització i eliminació apropiada de desguassos.
 • Eliminació d’esquerdes, forats associats a canalitzacions, etc.

Millores medio-ambientals.

 • Eliminació d’escombraries i desperdicis.
 • Eliminació de masses d’aigua.
 • Construcció de sistemes de depuració d’aigües.
 • Eliminació de les fonts d’aliments de l’organisme causant de la plaga.

Control cultural: Consisteix en la conscienciació de la població sobre la problemàtica de les plagues i la forma d’evitar-ne l’aparició.

 • Campanyes de divulgació.
 • Edició de tríptics i cartells educatius.
 • Educació infantil a les escoles.

Control químic: Consisteix en l’eliminació dels organismes causants de la plaga mitjançant l’ús de compostos químics, anomenats plaguicides, pesticides o biocides.

Control biològic: Consisteix en l’eliminació del organismes causants d’una plaga mitjançant l’ús de competidors, predadors o paràsits de l’esmentat organisme.

 El control integrat consisteix en l’ús conjunt de tots els procediments tecnològics i d’ordenament adequats per tal d’aconseguir la disminució dels individus causants de la plaga, fent ús de tots els mètodes de control, en les proporcions adequades per a obtenir un rendiment òptim.


 
 
Haut
    Inici | Presentació | Serveis | Contacte
 
Email Contacto Indice